6.1 C
Kathmandu
Thu Feb 22 21:15:16 CET 2024

fewa-lake-in-pokhara

janakpur
qatar